Īre ar izpirkuma tiesībām

Nekustamā īpašuma iegādei piedāvājam izmantot īri ar izpirkuma tiesībām – pirmo divu gadu īpašuma īres maksa tiek ieskaitīta pirkuma cenā un var kalpot kā pirmā iemaksa, ja pēc tam tiek ņemts hipotekārais kredīts. Šie divi gadi ir arī laiks, lai uzkrātu līdzekļus pirkumam, ja hipotekārais kredīts nav nepieciešams vai nav pieejams. Turklāt pirms pirkuma Jums ir iespēja izmēģināt!

Priekšrocības, izmantojot īri ar izpirkuma tiesībām:
– pārliecinieties par īpašuma priekšrocībām pirms tā iegādes,
– sāciet izmantot dzīvokli un Sky Garden priekšrocības jau pirms īpašuma iegādes,
– īrniekam ir tiesības iegādāties īpašumu noteiktā laikā,
– jebkurā līgumā noteiktajā laikā īrnieks var atteikties no darījuma, tajā pat laikā izīrētājs nav tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu un pārdot īpašumu trešajai personai,
– īpašuma apdrošināšanu un nekustamā īpašuma nodokļus maksā izīrētājs nevis īrnieks,
– samaksātā īres maksa netiek zaudēta – īres maksa ir iekļauta pirkuma cenā,
– finansiāla pievilcība – ilgāks laiks, lai sakrātu summu pirkumam bez hipotekārā kredīta vai iespēja uzkrāt pirmajai iemaksai, ja plānots ņemt kredītu,
– īrniekam ir tiesības veikt pirkumu pirms noteiktā termiņa,
– līgumā tiek atrunāti visi pirkuma nosacījumi:
1) nekustamā īpašuma pārdošanas cena,
2) summa, par kādu pārdošanas cena tiek samazināta, pamatojoties uz īres maksājumiem,
3) nodokļi, kas ir jāapmaksā, pērkot īpašumu,
4) kārtība un termiņi, parakstot pirkuma līgumu, nostiprinājuma līgumu un darījuma konta līgumu (pēc nepieciešamības).

Pamatnoteikumi:
– tiek slēgts īres līgums par nekustamā īpašuma īri; īres līguma termiņš īres līgumā tiek noteikts 2 gadi,
– pēc divu gadu īpašuma īres, īpašums ir jānopērk, slēdzot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, samaksāta īres maksa tiek ieskaitīta pirkuma cenā,
– papildus īres līgumam tiek slēgta vienošanās par nekustamā īpašuma pirkumu, kurā tiek fiksēta īpašuma pirkuma cena un atrunāts, ka samaksātā īres maksa tiek ieskaitīta pirkuma cenā,
– slēdzot līgumu, nepieciešams iemaksāt drošības naudu 10 % apmērā no pirkuma summas un divu mēnešu īres maksu (par pirmo un pēdējo mēnesi).